Programsko rješenje za kompletno vođenje poslovnih procesa malih, srednjih i velikih poduzeća, obrta i ostalih organizacija

ERP sustav cHector je vrhunski poslovno informacijski sustav koji se sastoji od integriranih aplikacija namijenjenih prikupljanju, pohrani, održavanju i interpretaciji podataka iz različitih područja poslovnih aktivnosti. Ovaj napredni sustav omogućuje organizaciji da učinkovito upravlja podacima, pružajući detaljne informacije i uvid u ključne aspekte poslovanja stvarajući temelj za donošenje informiranih poslovnih odluka.

Programsko rješenje za kompletno vođenje poslovnih procesa malih, srednjih i velikih poduzeća, obrta i ostalih organizacija

ERP sustav cHector je vrhunski poslovno informacijski sustav koji se sastoji od integriranih aplikacija namijenjenih prikupljanju, pohrani, održavanju i interpretaciji podataka iz različitih područja poslovnih aktivnosti. Ovaj napredni sustav omogućuje organizaciji da učinkovito upravlja podacima, pružajući detaljne informacije i uvid u ključne aspekte poslovanja te stvarajući temelj za donošenje informiranih poslovnih odluka.

Prednosti cHectora

Prilagodljivost

Pouzdanost

Sigurnost

Prednosti cHectora

Prednosti cHectora

Moduli

Sustav se sastoji od više modula koji mogu biti neovisni jedan o drugome, tako da možete odabrati onoliko modula koliko vam je potrebno za uspješno poslovanje.

Kliknite na modul za više informacija o njemu

 Mogućnost automatiziranja procesa naručivanja, omogućavajući brzo i efikasno upravljanje zalihama.

 Detaljna analiza troškova nabave, omogućujući poduzećima da identificiraju mjesta uštede.

 Centralizirani sustav za praćenje učinkovitosti i usklađivanja s ugovorenim uvjetima osigurava efikasno upravljanje odnosima s dobavljačima.

 Otvorena mogućnost Integracije s logističkim sustavima osigurava implementaciju praćenja narudžbi u stvarnom vremenu, dajući jasan uvid u status isporuke i rokove dostave.

 Prilagodljivost i skalabilnost modula omogućuje prilagodbu različitim veličinama i potrebama poduzeća.

 Potpuna integracija s ostalim modulima ERP sustava, kao što su Financije i Prodaja, osigurava efikasnu i laganu koordinaciju poslovnih procesa kompletnog sustava.

 Brzo pronalaženje i povlačenje artikala kroz napredne opcije pretrage i lociranja artikala unutar skladišta, ubrzavajući proces pripreme i otpreme narudžbi.

 Praćenje rokova trajanja proizvoda osigurava da se proizvodi s isteklim rokom ne šalju kupcima i da se pravilno upravlja zalihama.

 Integracija s modulom Nabave omogućuje automatsko ažuriranje zaliha nakon svake isporuke, što osigurava točnost podataka i smanjuje potrebu za ručnim unosima.

 Mogućnost rada s korisnikom na razradi i implementaciji algoritama za maksimalno iskorištavanje prostora kako bi se osiguralo učinkovito skladištenje materijala i gotovih proizvoda.

 Mogućnost rada s korisnikom na integraciji senzora i IoT tehnologija za automatizaciju praćenja zaliha, smanjujući potrebu za ručnim unosom i smanjujući mogućnost grešaka.

 Detaljna izvješća i analitički podaci koji pomažu u praćenju učinkovitosti skladištenja, identificirajući područja za poboljšanje i optimizaciju procesa.

 Modul Proizvodnje omogućava potpunu automatizaciju proizvodnih procesa, od planiranja do izvršenja, povećavajući efikasnost i smanjujući vjerojatnost grešaka.

 Funkcija za planiranje proizvodnje omogućuje precizno raspoređivanje proizvodnih zadataka i optimizaciju proizvodnog procesa u skladu s potrebama tržišta.

 Modul pruža detaljan uvid u potrošnju materijala i resursa, omogućavajući efikasnije upravljanje zalihama i smanjenje troškova.

  Sistem omogućuje kontinuirano praćenje kvalitete proizvoda kroz cijeli proizvodni proces, osiguravajući usklađenost s industrijskim standardima i zahtjevima kupaca.

 Modul nudi mogućnost praćenja proizvodnje u realnom vremenu, pružajući trenutne informacije o statusu proizvodnih naloga i mogućim zastojima.

 Integracija s drugim modulima ERP sustava, kao što su Nabava i Skladište, za glatko i učinkovito upravljanje lancem nabave.

 Podržane različite vrste proizvodnje, od jednostavnih do složenih proizvodnih procesa, s mogućnošću skaliranja sukladno rastu i razvoju poduzeća.

 Omogućava praćenje svih faza prodajnog procesa, od prvog kontakta s potencijalnim kupcem do zaključenja prodaje. Pruža alate za upravljanje prodajnim prilikama, ponudama, narudžbama i ugovorima.

 Automatizira rutinske zadaće poput izdavanja ponuda, narudžbi i faktura, čime se smanjuje administrativni rad i povećava efikasnost prodajnog tima.

 Pruža detaljna izvješća i analize prodajnih aktivnosti, uključujući prodajne trendove, učinkovitost prodajnih kanala i performanse prodajnog osoblja, što omogućava bolje donošenje odluka i strategija.

 Omogućava fleksibilno upravljanje cijenama i popustima, uključujući prilagođavanje cijena za različite segmente kupaca, promocije i sezonske prodaje.

 Modul se lako integrira s drugim modulima ERP sustava, poput Nabave, Skladišta i Računovodstva, osiguravajući glatku koordinaciju među različitim odjelima, a posebno je značajna integracija s Loyalty modulom kojom se informacije o cijenama, akcijama i prodajnim katalozima direktnom komunikacijom dostavljaju kupcima.

 Uključuje mobilne aplikacije i cloud podršku, omogućavajući menadžmentu i prodajnom timu pristup informacijama o prodaji.

 Modul POS omogućava brzu i učinkovitu obradu transakcija, smanjujući vrijeme čekanja za kupce i poboljšavajući korisničko iskustvo.

 Automatsko ažuriranje zaliha u realnom vremenu prilikom svake prodaje, osiguravajući točnost podataka o zalihama i smanjenje mogućnosti prodaje proizvoda koji nisu na zalihi.

 Podržava različite načine plaćanja, uključujući gotovinu, kreditne/debitne kartice i digitalne novčanike, pružajući fleksibilnost kupcima.

 Otvoren za mogućnost integracije s korisnikovim postojećim Loyalty sustavom ili za integraciju s chector Loyalty sustavom.

 Lako upravljanje popustima i promocijama, omogućavajući brzu primjenu promocijskih cijena i popusta na blagajni.

 Detaljna izvješća o prodaji, omogućujući dublje uvide u prodajne trendove i pomažući u informiranom donošenju odluka.

 Tijesna integracija s modulima kao što su Skladište i Nabava, omogućujući sinkronizaciju podataka i efikasnije upravljanje.

 Modul je prilagodljiv i može se konfigurirati sukladno specifičnim potrebama različitih vrsta poslovanja, od maloprodaje do ugostiteljstva.

 Napredne sigurnosne značajke štite osjetljive podatke kupaca i transakcija, osiguravajući usklađenost s regulativama o zaštiti podataka.

  Sustav dodjeljivanja bodova korisnicima na temelju njihove kupovine

  Mogućnost prilagođavanja sustava nagrađivanja na temelju informacija o korisniku

  Detaljno praćenje povijesti kupovine i angažiranosti korisnika

  Mogućnost promoviranja i oglašavanja ponuda, akcija, određenog asortimana ili brendova

  Push notifikacije kao direktni kanal komunikacije prema korisnicima

 Modul Billing omogućava automatsko generiranje računa i faktura, smanjujući potrebu za ručnim radom i povećavajući točnost i efikasnost procesa naplate.

 Nudi različite prilagodljive predloške koji se mogu prilagoditi specifičnim potrebama poduzeća i regulativnim zahtjevima, osiguravajući profesionalan izgled faktura.

 Posebno dizajniran za upravljanje pretplatama i ponavljajućim naplatama, modul olakšava upravljanje periodičnim računima i automatsko obnavljanje usluga.

 Tijesna integracija s prodajnim i računovodstvenim modulima omogućuje brz i točan prijenos podataka, smanjujući rizik od grešaka u fakturiranju.

 Modul omogućava lako prilagođavanje različitim poreznim propisima i stopama, olakšavajući usklađenost s lokalnim i međunarodnim poreznim zakonima.

 Pruža detaljan uvid u status plaćanja i dugovanja, omogućujući brzo reagiranje na neplaćene račune i poboljšanje upravljanja novčanim tokom.

 Osigurava mogućnost integracije procesa automatskog uključivanja/isključivanja usluga na osnovu podataka o plaćanju.

 Podržava elektroničko generiranje i distribuciju računa, ubrzavajući proces dostave računa klijentima i promičući ekološku održivost.

 Napredne analitičke funkcije omogućuju praćenje performansi fakturiranja, identificiranje trendova u naplati i informirano donošenje odluka temeljeno na podacima.

 Omogućava automatizaciju ključnih računovodstvenih zadataka poput knjiženja, obračuna i praćenja financijskih transakcija, čime se povećava efikasnost i smanjuje mogućnost ljudskih grešaka.

 Pruža detaljan uvid u novčane tokove, omogućavajući bolje planiranje i upravljanje likvidnošću poduzeća.

 Potpuna integracija s drugim modulima ERP sustava, poput Nabave, Skladišta, Prodaje, Stalnih sredstava, Obračuna plaća, za sveobuhvatno upravljanje financijama.

 Omogućava detaljno praćenje i analizu troškova i prihoda, pomažući u identifikaciji ključnih područja za smanjenje troškova i povećanje profitabilnosti.

 Dizajniran da bude u skladu s lokalnim i međunarodnim računovodstvenim standardima, olakšavajući usklađenost s regulativama.

 Pruža alate za učinkovito upravljanje poreznim obvezama i pripremu točnih poreznih izvještaja.

 Modul je fleksibilan i skalabilan, prilagođavajući se promjenjivim potrebama poduzeća bez obzira na njegovu veličinu ili industriju.

 Analitičke evidencije knjige ulaznih i izlaznih računa za obračun ulaznog i izlaznog Poreza na dodanu vrijednost

 Elektronske verzije knjige ulaznih i izlaznih računa za integraciju s evidencijama Porezne uprave

 Obračun PDV-a

 Elektronske verzije PDV obračuna za integraciju s evidencijama Porezne uprave

 Podrška za više valuta osigurava praćenje promjena u izvornim valutama provedenih transakcija.

 Predefinirane vrste promjena u blagajničkom dnevniku osiguravaju jednostavan rad korisnika i potpunu integraciju s računovodstvenim evidencijama Glavne knjige

 Sigurnosne mjere štite osjetljive financijske podatke od neovlaštenog pristupa i prijevara

 Jasan uvid u gotovinske tokove kroz sustav izvještavanja i analize

 Modul omogućava prilagodbu za automatsko preuzimanje i integraciju bankarskih izvoda, čime se osigurava točno i ažurno praćenje svih financijskih transakcija.

 Pruža alate za brzo i efikasno usklađivanje bankovnih izvoda s knjigovodstvenim zapisima, smanjujući vremenski napor i potencijal za ljudske greške.

 Modul nudi detaljan uvid u novčane tokove, omogućavajući bolje razumijevanje i upravljanje likvidnošću poduzeća.

 Detektira neslaganja između bankovnih izvoda i internih zapisa, olakšavajući identifikaciju i rješavanje potencijalnih problema.

 Omogućava upravljanje višestrukim bankovnim računima i transakcijama unutar jednog centraliziranog sustava, što je korisno za poduzeća s operacijama u različitim bankama.

 Mogućnost izvještavanja i analitike, omogućujući korisnicima da dobiju detaljne informacije o promjenama i financijskom statusu pojedinih transakcijskih računa.

Intuitivno i prilagodljivo korisničko sučelje olakšava svakodnevno upravljanje bankarskim izvodima i financijskim operacijama.

 Detaljna evidenciju svih stalnih sredstava, uključujući opremu, vozila, zgrade i druge dugotrajne imovine, s preciznim informacijama o svakom sredstvu.

 Automatski obračun amortizacije za svako stalno sredstvo, uzimajući u obzir različite metode amortizacije i trenutnu vrijednost sredstva.

 Omogućava upravljanje cijelim životnim ciklusom stalnog sredstva, od nabave, preko upotrebe, do otpisa ili prodaje.

 Potpuna integracija s računovodstvenim i financijskim modulima osigurava automatsko knjiženje svih transakcija povezanih sa stalnim sredstvima.

 Analitičke i izvještajne funkcionalnosti omogućuju korisnicima uvid u performanse i financijski utjecaj stalnih sredstava na poduzeće.

 Dizajniran da bude u skladu s relevantnim računovodstvenim standardima i zakonodavstvom, osiguravajući točnost i usklađenost financijskog izvještavanja.

 Modul je fleksibilan i može se prilagoditi specifičnim potrebama poduzeća, bez obzira na veličinu ili vrstu imovine kojom upravlja.

  Sustav za centraliziranu elektronsku evidenciju svih podataka o djelatnicima

  Mogućnost jedinstvenog planiranja i evidentiranja godišnjih odmora, slobodnih dana i dugotrajnih odsustava

  Jedinstveno evidentiranje planiranja potreba i provedbe aktivnosti razvoja i stručnog usavršavanja djelatnika

  Mogućnost provođenja centraliziranog obračuna plaća uz osiguranje svih potrebnih uvjeta

  Sustav za generiranje zakonskih obrazaca

  Sustav za analitički pregled podataka i sintezu informacija

  Integracija sustava za obračun plaća sa centralnim knjigovodstvenih sustavom

Kliknite na modul za više informacija

 Mogućnost automatiziranja procesa naručivanja, omogućavajući brzo i efikasno upravljanje zalihama.

 Detaljna analiza troškova nabave, omogućujući poduzećima da identificiraju mjesta uštede.

 Centralizirani sustav za praćenje učinkovitosti i usklađivanja s ugovorenim uvjetima osigurava efikasno upravljanje odnosima s dobavljačima.

 Otvorena mogućnost Integracije s logističkim sustavima osigurava implementaciju praćenja narudžbi u stvarnom vremenu, dajući jasan uvid u status isporuke i rokove dostave.

 Prilagodljivost i skalabilnost modula omogućuje prilagodbu različitim veličinama i potrebama poduzeća.

 Potpuna integracija s ostalim modulima ERP sustava, kao što su Financije i Prodaja, osigurava efikasnu i laganu koordinaciju poslovnih procesa kompletnog sustava.

 Brzo pronalaženje i povlačenje artikala kroz napredne opcije pretrage i lociranja artikala unutar skladišta, ubrzavajući proces pripreme i otpreme narudžbi.

 Praćenje rokova trajanja proizvoda osigurava da se proizvodi s isteklim rokom ne šalju kupcima i da se pravilno upravlja zalihama.

 Integracija s modulom Nabave omogućuje automatsko ažuriranje zaliha nakon svake isporuke, što osigurava točnost podataka i smanjuje potrebu za ručnim unosima.

 Mogućnost rada s korisnikom na razradi i implementaciji algoritama za maksimalno iskorištavanje prostora kako bi se osiguralo učinkovito skladištenje materijala i gotovih proizvoda.

 Mogućnost rada s korisnikom na integraciji senzora i IoT tehnologija za automatizaciju praćenja zaliha, smanjujući potrebu za ručnim unosom i smanjujući mogućnost grešaka.

 Detaljna izvješća i analitički podaci koji pomažu u praćenju učinkovitosti skladištenja, identificirajući područja za poboljšanje i optimizaciju procesa.

 Modul Proizvodnje omogućava potpunu automatizaciju proizvodnih procesa, od planiranja do izvršenja, povećavajući efikasnost i smanjujući vjerojatnost grešaka.

 Funkcija za planiranje proizvodnje omogućuje precizno raspoređivanje proizvodnih zadataka i optimizaciju proizvodnog procesa u skladu s potrebama tržišta.

 Modul pruža detaljan uvid u potrošnju materijala i resursa, omogućavajući efikasnije upravljanje zalihama i smanjenje troškova.

  Sistem omogućuje kontinuirano praćenje kvalitete proizvoda kroz cijeli proizvodni proces, osiguravajući usklađenost s industrijskim standardima i zahtjevima kupaca.

 Modul nudi mogućnost praćenja proizvodnje u realnom vremenu, pružajući trenutne informacije o statusu proizvodnih naloga i mogućim zastojima.

 Integracija s drugim modulima ERP sustava, kao što su Nabava i Skladište, za glatko i učinkovito upravljanje lancem nabave.

 Podržane različite vrste proizvodnje, od jednostavnih do složenih proizvodnih procesa, s mogućnošću skaliranja sukladno rastu i razvoju poduzeća.

 Omogućava praćenje svih faza prodajnog procesa, od prvog kontakta s potencijalnim kupcem do zaključenja prodaje. Pruža alate za upravljanje prodajnim prilikama, ponudama, narudžbama i ugovorima.

 Automatizira rutinske zadaće poput izdavanja ponuda, narudžbi i faktura, čime se smanjuje administrativni rad i povećava efikasnost prodajnog tima.

 Pruža detaljna izvješća i analize prodajnih aktivnosti, uključujući prodajne trendove, učinkovitost prodajnih kanala i performanse prodajnog osoblja, što omogućava bolje donošenje odluka i strategija.

 Omogućava fleksibilno upravljanje cijenama i popustima, uključujući prilagođavanje cijena za različite segmente kupaca, promocije i sezonske prodaje.

 Modul se lako integrira s drugim modulima ERP sustava, poput Nabave, Skladišta i Računovodstva, osiguravajući glatku koordinaciju među različitim odjelima, a posebno je značajna integracija s Loyalty modulom kojom se informacije o cijenama, akcijama i prodajnim katalozima direktnom komunikacijom dostavljaju kupcima.

 Uključuje mobilne aplikacije i cloud podršku, omogućavajući menadžmentu i prodajnom timu pristup informacijama o prodaji.

 Modul POS omogućava brzu i učinkovitu obradu transakcija, smanjujući vrijeme čekanja za kupce i poboljšavajući korisničko iskustvo.

 Automatsko ažuriranje zaliha u realnom vremenu prilikom svake prodaje, osiguravajući točnost podataka o zalihama i smanjenje mogućnosti prodaje proizvoda koji nisu na zalihi.

 Podržava različite načine plaćanja, uključujući gotovinu, kreditne/debitne kartice i digitalne novčanike, pružajući fleksibilnost kupcima.

 Otvoren za mogućnost integracije s korisnikovim postojećim Loyalty sustavom ili za integraciju s chector Loyalty sustavom.

 Lako upravljanje popustima i promocijama, omogućavajući brzu primjenu promocijskih cijena i popusta na blagajni.

 Detaljna izvješća o prodaji, omogućujući dublje uvide u prodajne trendove i pomažući u informiranom donošenju odluka.

 Tijesna integracija s modulima kao što su Skladište i Nabava, omogućujući sinkronizaciju podataka i efikasnije upravljanje.

 Modul je prilagodljiv i može se konfigurirati sukladno specifičnim potrebama različitih vrsta poslovanja, od maloprodaje do ugostiteljstva.

 Napredne sigurnosne značajke štite osjetljive podatke kupaca i transakcija, osiguravajući usklađenost s regulativama o zaštiti podataka.

  Sustav dodjeljivanja bodova korisnicima na temelju njihove kupovine

  Mogućnost prilagođavanja sustava nagrađivanja na temelju informacija o korisniku

  Detaljno praćenje povijesti kupovine i angažiranosti korisnika

  Mogućnost promoviranja i oglašavanja ponuda, akcija, određenog asortimana ili brendova

  Push notifikacije kao direktni kanal komunikacije prema korisnicima

 Modul Billing omogućava automatsko generiranje računa i faktura, smanjujući potrebu za ručnim radom i povećavajući točnost i efikasnost procesa naplate.

 Nudi različite prilagodljive predloške koji se mogu prilagoditi specifičnim potrebama poduzeća i regulativnim zahtjevima, osiguravajući profesionalan izgled faktura.

 Posebno dizajniran za upravljanje pretplatama i ponavljajućim naplatama, modul olakšava upravljanje periodičnim računima i automatsko obnavljanje usluga.

 Tijesna integracija s prodajnim i računovodstvenim modulima omogućuje brz i točan prijenos podataka, smanjujući rizik od grešaka u fakturiranju.

 Modul omogućava lako prilagođavanje različitim poreznim propisima i stopama, olakšavajući usklađenost s lokalnim i međunarodnim poreznim zakonima.

 Pruža detaljan uvid u status plaćanja i dugovanja, omogućujući brzo reagiranje na neplaćene račune i poboljšanje upravljanja novčanim tokom.

 Osigurava mogućnost integracije procesa automatskog uključivanja/isključivanja usluga na osnovu podataka o plaćanju.

 Podržava elektroničko generiranje i distribuciju računa, ubrzavajući proces dostave računa klijentima i promičući ekološku održivost.

 Napredne analitičke funkcije omogućuju praćenje performansi fakturiranja, identificiranje trendova u naplati i informirano donošenje odluka temeljeno na podacima.

 Omogućava automatizaciju ključnih računovodstvenih zadataka poput knjiženja, obračuna i praćenja financijskih transakcija, čime se povećava efikasnost i smanjuje mogućnost ljudskih grešaka.

 Pruža detaljan uvid u novčane tokove, omogućavajući bolje planiranje i upravljanje likvidnošću poduzeća.

 Potpuna integracija s drugim modulima ERP sustava, poput Nabave, Skladišta, Prodaje, Stalnih sredstava, Obračuna plaća, za sveobuhvatno upravljanje financijama.

 Omogućava detaljno praćenje i analizu troškova i prihoda, pomažući u identifikaciji ključnih područja za smanjenje troškova i povećanje profitabilnosti.

 Dizajniran da bude u skladu s lokalnim i međunarodnim računovodstvenim standardima, olakšavajući usklađenost s regulativama.

 Pruža alate za učinkovito upravljanje poreznim obvezama i pripremu točnih poreznih izvještaja.

 Modul je fleksibilan i skalabilan, prilagođavajući se promjenjivim potrebama poduzeća bez obzira na njegovu veličinu ili industriju.

 Analitičke evidencije knjige ulaznih i izlaznih računa za obračun ulaznog i izlaznog Poreza na dodanu vrijednost

 Elektronske verzije knjige ulaznih i izlaznih računa za integraciju s evidencijama Porezne uprave

 Obračun PDV-a

 Elektronske verzije PDV obračuna za integraciju s evidencijama Porezne uprave

 Podrška za više valuta osigurava praćenje promjena u izvornim valutama provedenih transakcija.

 Predefinirane vrste promjena u blagajničkom dnevniku osiguravaju jednostavan rad korisnika i potpunu integraciju s računovodstvenim evidencijama Glavne knjige

 Sigurnosne mjere štite osjetljive financijske podatke od neovlaštenog pristupa i prijevara

 Jasan uvid u gotovinske tokove kroz sustav izvještavanja i analize

 Modul omogućava prilagodbu za automatsko preuzimanje i integraciju bankarskih izvoda, čime se osigurava točno i ažurno praćenje svih financijskih transakcija.

 Pruža alate za brzo i efikasno usklađivanje bankovnih izvoda s knjigovodstvenim zapisima, smanjujući vremenski napor i potencijal za ljudske greške.

 Modul nudi detaljan uvid u novčane tokove, omogućavajući bolje razumijevanje i upravljanje likvidnošću poduzeća.

 Detektira neslaganja između bankovnih izvoda i internih zapisa, olakšavajući identifikaciju i rješavanje potencijalnih problema.

 Omogućava upravljanje višestrukim bankovnim računima i transakcijama unutar jednog centraliziranog sustava, što je korisno za poduzeća s operacijama u različitim bankama.

 Mogućnost izvještavanja i analitike, omogućujući korisnicima da dobiju detaljne informacije o promjenama i financijskom statusu pojedinih transakcijskih računa.

Intuitivno i prilagodljivo korisničko sučelje olakšava svakodnevno upravljanje bankarskim izvodima i financijskim operacijama.

 Detaljna evidenciju svih stalnih sredstava, uključujući opremu, vozila, zgrade i druge dugotrajne imovine, s preciznim informacijama o svakom sredstvu.

 Automatski obračun amortizacije za svako stalno sredstvo, uzimajući u obzir različite metode amortizacije i trenutnu vrijednost sredstva.

 Omogućava upravljanje cijelim životnim ciklusom stalnog sredstva, od nabave, preko upotrebe, do otpisa ili prodaje.

 Potpuna integracija s računovodstvenim i financijskim modulima osigurava automatsko knjiženje svih transakcija povezanih sa stalnim sredstvima.

 Analitičke i izvještajne funkcionalnosti omogućuju korisnicima uvid u performanse i financijski utjecaj stalnih sredstava na poduzeće.

 Dizajniran da bude u skladu s relevantnim računovodstvenim standardima i zakonodavstvom, osiguravajući točnost i usklađenost financijskog izvještavanja.

 Modul je fleksibilan i može se prilagoditi specifičnim potrebama poduzeća, bez obzira na veličinu ili vrstu imovine kojom upravlja.

  Sustav za centraliziranu elektronsku evidenciju svih podataka o djelatnicima

  Mogućnost jedinstvenog planiranja i evidentiranja godišnjih odmora, slobodnih dana i dugotrajnih odsustava

  Jedinstveno evidentiranje planiranja potreba i provedbe aktivnosti razvoja i stručnog usavršavanja djelatnika

  Mogućnost provođenja centraliziranog obračuna plaća uz osiguranje svih potrebnih uvjeta

  Sustav za generiranje zakonskih obrazaca

  Sustav za analitički pregled podataka i sintezu informacija

  Integracija sustava za obračun plaća sa centralnim knjigovodstvenih sustavom

TEHNIČKA OSNOVICA

Za pohranjivanje i ekstrakciju podataka koristi se Oracle RDBMS i Oracle BI Server. Korisnički interfejs koristi tehnologije poput Oracle Forms&Reports, Java, Oracle Apex, Android Studio, HTML5, javaScript, jQuery, Bootstrap, AngularJS.

FINANCIJE

Modul osigurava vođenje glavne knjige i pomoćnih evidencija: knjige ulaznih i izlaznih računa, PDV prijave, blagajne, žiro-računi i izvodi, putni nalozi, fakturiranje. Sustav osigurava potporu za rad po pravilima budžetskih/proračunskih korisnika.

ROBNO-MATERIJALNO POSLOVANJE

cHector podržava rad proizvodnih i distributerskih poduzeća u poslovnim procesima koji prate tijekove nabave, prodaje, proizvodnje i internog prometa sirovina, poluproizovoda, gotovih proizvoda i usluga. Podržana je potpuna sljedivost proizvoda.

LJUDSKI RESURSI I PLAĆANJE

Modul osigurava održavanje svih podataka o uposlenicima uz sustav obračuna plaća i generiranje svih potrebitih oblika izvještavanja u elektronskom obliku koje zahtijeva zakonodavac.

OSNOVNA SREDSTVA

Registar osnovnih sredstva sadrži sve podatke o stalnim sredstvima organizacije, podržava praćenje svih promjena na pojedinačnim sredstvima (nabava, prodaja, promjena vrijednosti, ustupanje, promjena funkcije…) te procese inventura i obračuna amortizacije.

POS

Rješenje osigurava rad maloprodajnih objekata korisnika uz kompatibilnost sa svim fiskalnim uređajima koji se nalaze na tržištu.

POSLOVNA INTELIGENCIJA

ETL procesi osiguravaju svakodnevno punjenje DW baze podataka nad kojom je definiran niz dashboarda i pripadajućih izvještavaju koji analiziraju ljudske resurse, osnovna sredstva poduzeća, nabavu, prodaju, cijene koštanja proizvoda, zalihe i financijske pokazatelje poslovanja poduzeća.

Mobilne aplikacije

ERP sustav cHector uključuje niz mobilnih aplikacija, koje je moguće izvršavati na pametnim telefonima ili ručnim terminalima, a namjena im je rad sa inventurama, rad na prijemu ili izdavanju robe, rad u proizvodnji, on-line narudžbe kao podrška radu komercijalista, izvještavanje kao podrška upravljačkoj strukturi poduzeća.

Mobilne aplikacije

ERP sustav cHector uključuje niz mobilnih aplikacija, koje je moguće izvršavati na pametnim telefonima ili ručnim terminalima, a namjena im je rad sa inventurama, rad na prijemu ili izdavanju robe, rad u proizvodnji, on-line narudžbe kao podrška radu komercijalista, izvještavanje kao podrška upravljačkoj strukturi poduzeća.

Implementacija

Zainteresirani ste?