siječanj 17, 2017

WorkET

WorkET (Work Efficency Tracking) je softver za praćenje efikasnosti rada zaposlenika.

wetimg

Utrošak vremena

Evidencija utroška vremena po aktivnostima koje sprovode zaposlenici organizacije.

Količina rada

Evidentiranje količine i ispravnosti urađenih predmeta promatranih aktivnosti.

Kvaliteta rada

Evidentirani rad se verificira od strane nadređene osobe i tek kao takav postaje predmet analiza učinkovitosti.

Domena

Količina i kvalitet rada evidentiraju se na aktivnostima redovitih poslovnih procesa organizacije, radnim nalozima koji se generiraju za specifične poslove i na projektima koji se pokreću unutar organizacije.

Planovi i ciljevi

Za aktivnosti redovitih poslovnih procesa definiraju se normativi rada i planovi na dnevnoj, tjednoj ili mjesečnoj osnovi. Definiraju se ciiljevi poslovanja, te se planira i prati vrijeme potrebno za odrađivanje radnih naloga i projekata.

Analize

Pružanje relevantnih analiza menadžmentu organizacije o strukturi, količini i kvaliteti provedenih aktivnosti po zaposlenicima, nadređenima, organizacijskim dijelovima, složenosti poslova, radnoj intenzivnosti ili korisnički definiranim kategorizacijama.

Jednostavnost primjene

Aktivnosti evidentiranja količine i kvalitete rada su vremenski i funkcionalno jednostavne kako ne bi zaposlenike opteretili i oduzeli im vrijeme za obavljanje redovitih poslovnih aktivnosti.