siječanj 17, 2017

Hector

Hector je poslovno informacijski sustav integriranih aplikacija koje organizacija koristi za prikupljanje, pohranu, održavanje i interpretaciju podataka iz domene svojih poslovnih aktivnosti.

hectorimg

Tehnička osnovica

Za pohranjivanje i ekstrakciju podataka koristi se Oracle RDBMS i Oracle BI Server. Korisnički interfejs koristi tehnologije poput Oracle Forms&Reports, Java, Oracle Apex, Android Studio, HTML5, javaScript, jQuery, Bootstrap, AngularJS, …

Financije

Modul osigurava vođenje glavne knjige i pomoćnih evidencija: knjige ulaznih i izlaznih računa, PDV prijave, blagajne, žiro-računi i izvodi, putni nalozi, fakturiranje. Sustav osigurava potporu za rad po pravilima budžetskih/proračunskih korisnika.

Robno-materijalno poslovanje

Hector podržava rad proizvodnih i distributerskih poduzeća u poslovnim procesima koji prate tijekove nabave, prodaje, proizvodnje i internog prometa sirovina, poluproizovoda, gotovih proizvoda i usluga. Podržana je potpuna sljedivost proizvoda.

Ljudski resursi i plaće

Modul osigurava održavanje svih podataka o uposlenicima uz sustav obračuna plaća i generiranje svih potrebitih oblika izvještavanja u elektronskom obliku koje zahtijeva zakonodavac.

Osnovna sredstva

Registar osnovnih sredstva sadrži sve podatke o stalnim sredstvima organizacije, podržava praćenje svih promjena na pojedinačnim sredstvima (nabava, prodaja, promjena vrijednosti, ustupanje, promjena funkcije…) te procese inventura i obračuna amortizacije.

POS

Rješenje osigurava rad maloprodajnih objekata korisnika uz kompatibilnost sa svim fiskalnim uređajima koji se nalaze na tržištu.

Poslovna inteligencija

ETL procesi osiguravaju svakodnevno punjenje DW baze podataka nad kojom je definiran niz dashboarda i pripadajućih izvještavaju koji analiziraju ljudske resurse, osnovna sredstva poduzeća, nabavu, prodaju, cijene koštanja proizvoda, zalihe i financijske pokazatelje poslovanja poduzeća.

Mobilne aplikacije

Hector osigurava niz mobilnih aplikacija, koje je moguće izvršavati na pametnim telefonima ili ručnim terminalima, a namjena im je rad sa inventurama, rad na prijemu ili izdavanju robe, rad u proizvodnji, on-line narudžbe kao podrška radu komercijalista, izvještavanje kao podrška upravljačkoj strukturi poduzeća.