siječanj 17, 2017

ERM Venture

ERM (Enterprise Risk Management) Venture je softver koji osigurava računalnu potporu korisnicima u svim fazama procesa upravljanja rizikom, a zasnovan je na višedimenzionalnoj metodi procjene rizika.

ermimg

VPR metodologija

Temelji se na međunarodno priznatim i preporučenim standardima i normama, a omogućava organizacijama analiziranje, procjenu, rangiranje, obradu, nadzor i kontrolu rizika od svih opasnosti, izvora opasnosti i sa svih aspekata ugrožavanja, s ciljem povećavanja stabilnosti organizacije i njenih interesnih partnera.

Područje primjene

VPR metodologija je primjenjiva u četiri posebno definirana područja: poslovnim procesima organizacije, projektima, kritičnim infrastrukturama i procesima zaštite na radu.

Parametrizacija

Parametrizacija procjene i upravljanja rizikom je pod potpunom kontrolom korisnika. Korisnik definira varijable modela, aspekte i kriterije procjene po pojedinim aspektima, a sustav generira matricu vjerojatnosti na definiranoj parametrizaciji.

Dodatne funkcionalnosti

Softver je višejezičan, osigurava evidentiranje događaja povezanih s rizicima, geografsko lociranje događaja i rizika, pohranu vezanih dokumenata u elektronskoj formi, te potpunu povijest i sljedivost procjene rizika.

Implementacija

ERM Venture softver može se koristiti kao web servis ili kao proizvod, instaliran i implementiran u vlastitom okruženju.