siječanj 17, 2017

E-škola

Sustav web i mobilnih aplikacija za evidentiranje nastavnih i vannastavnih procesa u osnovnim i srednjim školama.

e-skola

Matična knjiga

Modul i prateće evidencije sadrže sve elemente propisane zakonom i vođene u papirnatoj matičnoj knjizi, poput podataka o učeniku, kontakt podataka, podataka o uspjehu po pojedinim godinama, o vladanju i izrečenim disciplinskim mjerama, o polaganju mature, o izdanim svjedodžbama i sl.

Razredna knjiga

Elektronska razredna knjiga ili elektronski dnevnik osigurava praćenje izvođenja nastave, prisutnosti na nastavi i evidenciju ocjena pojedinačnih učenika, te sve ostale evidencije ove knjige predviđene od strane zakonodavca.

Servis za učenike

Modul kroz web aplikaciju i aplikaciju za mobilne telefone osigurava praćenje svih školskih aktivnosti vezanih za učenika koji ga koristi.

Servis za roditelje

Roditelji su u mogućnosti pratiti ocjene, izostanake i sve ostale aktivnosti koje se odnose na njihovu djecu tijekom kompletnog školovanja. Kroz ovaj servis dobivaju i trenutna obavještenja o ocjenama i izostancima svoje djece, a mogu poslužiti i kao kanal za komunikaciju s nastavnim osobljem i razrednicima.

Servis za razrednike

Razrednici kroz jedinstveno sučelje mogu pratiti događanja vezana za kompletno odjeljenje koje vode i svakog pojedinačnog učenika iz odjeljenja. Kroz modul je osigurana potpora održavanju roditeljskih sastanaka i pružanju informacija pojedinačnim roditeljima.

Statistika

Sustav statistčkih izvještaja daje trenutni pregled niza statističkih pokazatelja uspjeha i rada po školskim godinama, generacijama, odjeljenjima, spolu, predmetima, nastavnicima i sl.

Mobilna aplikacija

Za potrebe informiranja nastavnika, roditelja i učenika razvijena je aplikacija za mobilne telefone putem koje mogu u bilo koje doba pristupiti do pripadajućih sadržaja sa stanovišta učenika, roditelja ili nastavnika.