ERM Venture – Ima li života bez rizika?

slikablog

U našim krajevima postoji izreka „bez rizika nema dobitka“, odnosno ako ne poduzmemo određene aktivnosti, bez obzira na rizike koje ih prate, ne možemo računati na to da ćemo uspjeti nešto postići, bilo u privatnom, bilo u poslovnom životu. Međutim, pitanje je što je to rizik, i kako i u kolikoj mjeri utječe na naše živote? Rizik se tradicionalno doživljava kao prijetnja, kao nešto što nas može spriječiti u izvršenju naših planova. Za razliku od tog tradicionalnog shvaćanja rizika, novija shvaćanja rizika definiraju rizik kao „djelovanje nesigurnosti na ciljeve“ (ISO 31000), odnosno naglašavaju mogućnost djelovanja rizika na ciljeve organizacije. To znači da rizik sam po sebi nije ni pozitivan ni negativan, ali njegove posljedice po organizaciju mogu varirati od gubitka i štete do dobitka. Ovakav pristup riziku ukazuje da je upravljanje rizikom ključni proces koji čini postizanje ciljeva organizacije izvjesnijim.

Ali, koliko su zaista poduzeća svjesna rizika i mogućnosti odgovora na te rizike? Ima li vaše poduzeće ikakav plan upravljanja rizicima, znate li uopće koji su vam rizici i koliko bi mogli izgubiti ako se nađete u nekoj rizičnoj situaciji? Koji su to vaši radni procesi, lokacije, mjesta na kojima su potencijalno najveći rizici? Koji su to rizici koji mogu potpuno ugroziti vaše poslovanje, pa čak i opstanak? Kako se nosite s tim rizicima? Imate li planove odgovora na rizike, znaju li vaši djelatnici što trebaju uraditi u rizičnim situacijama? Zna li se tko je za što odgovoran? Koje ste aktivnosti poduzeli i kada da smanjite rizike?

Ako nikada niste postavili neko od ovih ili sličnih pitanja, stanite i razmislite. Je li moguće da vaše poduzeće nije izloženo nikakvim rizicima i je li „guranje pod tepih“ tog problema način njegovog rješavanja? Međutim, ako i sami postavljate slična pitanja, znači da ste svjesni nužnosti upravljanja rizicima. Samo znate li kako? Danas je to gotovo nemoguće bez adekvatne softverske potpore. I tu HERA stupa na scenu. Naš softver ERM Venture omogućava vam kvalitetno praćenje rizika, izradu planova, dodjelu odgovornosti. Menadžeri, i svi oni koji upravljaju rizicima na jednom mjestu (ekranu), na kontrolnoj ploči mogu vidjeti sve ključne informacije o rizicima u organizaciji: najvažnije rizike (top 5), ukupne rizik, rizike po različitim aspektima (novac, vrijeme, kvaliteta), potencijalne gubitke izražene u novcu ili kvalitativno, mapu rizika tj. lokacije na kojima vam se javljaju određeni rizici, i još mnogo drugih informacija ključnih za proaktivno i efikasno upravljanje rizicima. Zato, ne dozvolite da rizici upravljaju vama i vašim poduzećem, preuzmite kontrolu i počnite vi upravljati rizicima osiguravajući svom poduzeću dugotrajnu stabilnost i opstanak, a na ERM Venture pogledajte na koji vam način naš softver omogućava snažnu potporu u svemu tome.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *